İşletme Finansman Yönetimi Vize Soruları

İşletme Finansman Yönetimi Vize Soruları

İşletme Finansman Yönetimi Dersi Celal Bayar Üniversitesi Vize Soruları ‘nı sizler ile paylaştık.Bu sorular Corona dolayısıyla uzaktan eğitim alınan sırada onlıne sınav sorularıdır.Çoğu kişiye fayda sağlaması  dileğiyle.

İşletme Finansman Yönetimi Vize Soruları ve İstenenler

Umut A.Ş. içinde bulunduğumuz yıl gerçekleştirmek üzere yeni bir yatırım alternatifini değerlendirmektedir. Yaptığı ön değerlendirmeler sonucu aşağıdaki verilere ulaşılmıştır. (Aşağıdaki verileri yapılan açıklamalar doğrultusunda sizlerin doldurmasını istiyorum. Bu süreçte her biriniz farklı verilerle soruyu oluşturmalısınız ve oluşturduğunuz verilere göre soruyu çözmelisiniz.)

 1. Yatırımın beklenen ekonomik ömrü ………….. yıldır. (En az 6 yıl ve en fazla 10 yıl olmak üzere ekonomik ömrü belirleyiniz). 

2. Yatırım tutarı ……………………………. TL’dir. 

3. Yatırımın ekonomik ömür sonundaki hurda değerinin …………………….. TL olması beklenmektedir. 

4. Yatırım için …………………………. TL net işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

5. Ekonomik ömür boyunca yatırımdan beklenen Amortisman ve Vergi Öncesi Kar tutarları aşağıda belirlenmiştir. (Ekonomik ömrü kaç yıl belirlemişseniz her yıl için AVÖK tutarlarını yazınız. Örneğin ekonomik ömür 6 yıl ise sadece 6, ekonomik ömür 8 ise sadece 8, ekonomik ömür 10 ise 10 yıl için AVÖK tahmini yapınız. Her yıl için mutlaka birbirinden farklı AVÖKtutarları belirleyiniz.) 

1. Yıl AVÖK …………………………… TL.

 2. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

3. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

4. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

5. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

6. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

7. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

8. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

9. Yıl AVÖK …………………………… TL. 

10. Yıl AVÖK ………………………….. TL. 

6. İşletme normal amortisman yöntemini uygulamaktadır. 

7. İşletmenin tabi olduğu vergi oranı % ……….’ dir. (%20 veya %22 olarak belirleyiniz).

 8. İşletmenin yatırımdan beklediği asgari getiri oranı % ………………’ dir.

 

Bu Vize Sorularını Cevaplamak için aşağıdaki konuyu Öğrenebilirsiniz

Finansman Yönetimi Vize Soruları / Hazırladığın Firma Bilgilerinden İstenenler

İSTENENLER: 

1. Yukarıda boş bırakılan yerleri açıklamalara uygun olarak doldurarak sorunuzu oluşturunuz. 

2. A. Hurda değerin dönem sonunda dikkate alındığı varsayımı altında yıllık bazda Net Nakit Akışlarını (NNA) hesaplayınız ve Nakit Akış Şeması üzerinde gösteriniz.

 B. Net Bugünkü Değeri (NBD) hesaplayınız. 

C. Geri Ödeme Süresini (GÖS) hesaplayınız. 

D. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresini (İEGÖS) hesaplayınız. 

E. Karlılık Endeksini (KE) hesaplayınız.

 F. İç Getiri Oranını (IRR) hesaplayınız.

 G. Yukarıda elde ettiğiniz sonuçları birbiriyle ilişkilendirerek değerlendiriniz. Yatırımın uygun olup olmadığını belirtiniz ve nedenlerini açıkça yazınız. 

3. A. Hurda değerin dönem başından itibaren dikkate alındığı varsayımı altında yıllık bazda Net Nakit Akışlarını (NNA) hesaplayınız ve Nakit Akış Şeması üzerinde gösteriniz.

 B. Net Bugünkü Değeri (NBD) hesaplayınız. 

C. Geri Ödeme Süresini (GÖS) hesaplayınız. 

D. İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresini (İEGÖS) hesaplayınız. 

E. Karlılık Endeksini (KE) hesaplayınız.

 F. İç Getiri Oranını (IRR) hesaplayınız.

 G. Yukarıda elde ettiğiniz sonuçları birbiriyle ilişkilendirerek değerlendiriniz. Yatırımın uygun olup olmadığını belirtiniz ve nedenlerini açıkça yazınız.

Finansman Yönetimi Vize Soruları CBÜ 2020

Celal Bayar Üniversitesi Vize 2020 Sorularını sizlerle paylaştık.Bu tarz yazılara göz atmak için Eğitim sayfamıza ve İşletme bölümü nedir yazısını 1.kişinin ağzından okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir